Trwają prace nad tworzeniem Strategii

Dnia 16.09.2014 r. w Starostwie Powiatowym w Lubartowie odbyło się spotkanie robocze dot. tworzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2014 – 2020. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych terenu Powiatu Lubartowskiego. Podczas warsztatów opracowano analizę SWOT z zakresu NGO oraz omówiono bieżące problemy i działania.

Aktualności     Dodano: przez Agnieszka Sztuk

Turnus rehabilitacyjny

W dniach od 26 lipca do 8 sierpnia 2014 roku odbył się turnus rehabilitacyjny dla 55 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów z terenu powiatu lubartowskiego w ramach projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków PFRON. Turnus odbył się w Ośrodku Wczasowo-Rehabilitacyjnym Piramida I w Darłowie.

Nad współpracą z personelem i kierownictwem Ośrodka oraz nadzorem i kontrolą sprawnego i bezpiecznego przebiegu turnusu rehabilitacyjnego czuwali pracownicy PCPR w Lubartowie.

Beneficjenci skorzystali z zabiegów rehabilitacyjnych oraz z zajęć o charakterze integracyjnym oferowanych przez Ośrodek.

Galeria zdjęć:

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Aktualności     Dodano: przez Agnieszka Sztuk

w nawiązaniu do Międzynarodowego Dnia Rodzin

Przypominamy, że Starostwo Powiatowe w Lubartowie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie zorganizowało w dniu 15 maja 2014 r. uroczystą Konferencję pt. „Każde dziecko zasługuje na rodzinę” z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wraz z Małżonką przesłał dla nas podziękowanie, które prezentujemy poniżej.

Kancelaria Prezydenta RP - List

Aktualności     Dodano: przez Agnieszka Sztuk

Spotkanie organizacyjne przed turnusem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie informuje o spotkaniu organizacyjnym dla uczestników zakwalifikowanych do udziału w turnusie rehabilitacyjnym w ramach projektu ,,Program aktywizacji społeczno – zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – projekt systemowy w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Spotkanie odbędzie się dnia: 10.07.2014 r. o godz. 13:00 (czwartek) w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie, sala „Międzyziemie” przy ul. Szaniawskiego 64 (podziemia PCPR).

Uwaga!

W przypadku wyjazdu na turnus z opiekunem uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą danych osobowych opiekuna celem podania do ubezpieczenia tj:

  • imię i nazwisko
  • numer pesel
  • adres zamieszkania
  • numer dowodu osobistego

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktualności     Dodano: przez Agnieszka Sztuk

„Outplacement dla oświaty”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie wspierając działania informacyjno-promocyjne projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Lubartowie, informuje o trwającej rekrutacji uczestników projektu

Outplacement dla oświaty” nowa perspektywa dla nauczycieli i pracowników oświaty.

 Jesteś nauczycielem lub pracownikiem sektora oświaty? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, odbycie stażu zawodowego lub uzyskać dotację na założenie własnej firmy? Weź udział w projekcie „Outplacement dla oświaty”. Rekrutacja trwa od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2015 roku.

O udział w projekcie mogą ubiegać się nauczyciele i pracownicy sektora oświaty, zamieszkujący powiaty: kraśnicki, świdnicki, janowski, lubartowski, łęczyński, lubelski, ziemski oraz grodzki, którzy:

! Utracili zatrudnienie po 31 grudnia 2012 roku

! Zagrożeni są zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy

! Nauczyciele w stanie nieczynnym

! Nauczyciele zatrudnieni na umowę o pracę na czas określony / na zastępstwo

Szczegóły:

http://puplublin.pl/strona/%5Bpartner%5D-outplacement-dla-oswiaty/446

.Kontakt dla uczestników:

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie,

ul. Mełgiewska 11 c

20-209 Lublin

Beata Bojarczuk – asystent regionalny

mail: b.bojarczuk@puplublin.pl

Tel. 81 745 18 15; 745 18 16 wew. 260

Aktualności     Dodano: przez Agnieszka Sztuk