Nabór wniosków do pilotażowego programu “Aktywny samorząd” Moduł II

aktywny_samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie informuje, że rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym – MODUŁ II w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Wnioski należy składać w terminach:

 • semestr letni 2018/2019 – od 12.03.2019 r. do 30.03.2019 r.
 • semestr zimowy 2019/2020 – od 10.09.2019 r. do 10.10.2019 r.

Wnioski można pobrać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lubartowie przy ul. Szaniawskiego 64 w pokoju nr 10, lub na stronie internetowej: www.pcprlubartow.pl w zakładce „Aktywny samorząd”.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl

Aktualności     Dodano: przez Administrator

Ogłoszenie o naborze – stanowisko ds.realizacji świadczeń z zakresu pieczy zastępczej

Ogłoszenie o naborze – stanowisko ds.realizacji świadczeń z zakresu pieczy zastępczej

Aktualności     Dodano: przez Administrator

Wyrównywanie różnic między regionami III

pcprUprzejmie informujemy, iż została uruchomiona kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III” .

Adresaci programu i obszary wsparcia w 2019 r.:

Adresatami pomocy mogą być dla:

 1. obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 2. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 3. obszaru D (likwidacja barier transportowych):
  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
 4. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 5. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
 6. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) – powiaty.

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2019 r.:

 1. obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 2. obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
 3. obszar D – na likwidację barier transportowych do:
  1. 80.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. 70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. 250.000,00 zł dla autobusów;
 4. obszar E – do 9.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
 5. obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone
  w wyniku realizacji;
 6. w przypadku obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

W związku z powyższym  zapraszamy jednostki do uczestnictwa w ww. programie.

Terminy składania wniosków:

 1. Wnioski dotyczące obszarów B, C i D programu należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie ul. Szaniawskiego 64, pok. 10. w  terminie
  do 31 stycznia 2019 roku
  .
 2. Wnioski samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych dotyczące
  obszaru E  należy składać bezpośrednio w Oddziale PFRON w Lublinie,                         ul. W. Kunickiego 59 w terminie do 31 października 2019 roku.                           

Szczegółowe informacje o Programie oraz druki wniosków znajdują się na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl

Aktualności     Dodano: przez Administrator

INFORMACJA

Zgodnie z  Zarządzeniem nr 34/2018

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

z dnia 21 grudnia 2018 roku

w dniu 24 grudnia 2018 r. (WIGILIA)

PCPR będzie czynne do godziny 13:30.

Aktualności     Dodano: przez Administrator

„Kierunek Rodzina”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie prowadzi kampanię społeczną pod hasłem „Kierunek Rodzina”, która ma na celu poszukiwanie kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych.

Zwracamy się do małżeństw lub osób samotnie gospodarujących z powiatu lubartowskiego, które mogłyby zapewnić dzieciom opiekę i wychowanie, akceptację, szacunek i dobre traktowanie, warunki do rozwoju i nauki oraz troskę  i zainteresowanie.

PCPR w Lubartowie zapewnia specjalistyczne szkolenie, pokrycie kosztów utrzymania dziecka, wszechstronną pomoc,  wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz psychologa.

Zapraszamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego.

Lubartów, ul. Szaniawskiego 64, tel. 81 854 33 29

Zapraszamy do obejrzenia spotu, który rozpoczyna kampanię.

https://youtu.be/Sxz9dRLPfsM

Plakat_A3_PCPR_2018

 

 

Aktualności     Dodano: przez Administrator