Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim za lata 2007-2013

Powiat Lubartowski  dokonał podsumowania  realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim za lata 2007-2013. Sprawozdanie zostanie przedstawione Radzie Powiatu na najbliższej sesji. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim za lata 2007-2013

Aktualności     Dodano: przez Agnieszka Sztuk

Piknik Integracyjny w ŚDS Lubartów

Informacja o realizacji

W sobotę 27 września na placu przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubartowie odbył się Piknik Integracyjny dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Inicjatywa zorganizowana w ramach projektu „Ramię w ramię – wspólnie do celu” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich za pośrednictwem Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej.

Pomimo początkowo niesprzyjającej pogody organizatorzy: Grupa Nieformalna PERSPEKTYWA we współpracy ze Stowarzyszeniem SPN LIBRA oraz Środowiskowym Domem Samopomocy w Lubartowie stworzyli w tym dniu niezwykłą atmosferę ciepła i poczucia przynależności. Temperatura wzrosła jeszcze bardziej podczas występu zespołu szantowego „SYNDROM BECZKI”, który porwał uczestników pikniku do wspólnej zabawy. Atrakcją spotkania stała się również słynna grochówka przygotowana w kuchni polowej przez Jacka Bednarskiego i Stowarzyszenie Sąsiedzi.

Jak na piknik przystało w programie znalazło się wspólne grillowanie, słodki poczęstunek oraz konkursy z licznymi nagrodami. Osoby zainteresowane spotkaniem z psychologiem i uzyskaniem porady mogły skorzystać z konsultacji w zaciszu gabinetu psychologa ŚDS w Lubartowie.

Z minuty na minutę, z godziny na godzinę robiło się coraz cieplej a chmury, które przykrywały niebo ustępowały na rzecz przyjemnie przygrzewającego słońca. Uczestnicy pikniku w tym Pan Jacek Zalewski – Wicestarosta Lubartowski dali się wciągnąć „na pokład” lubartowskiej grupie szantowej i brali udział we wspólnej zabawie i tańcach przy żeglarskich rytmach. Wszyscy powrócili do swoich domów w świetnych humorach, a Piknik Integracyjny można bez wątpienia uznać za bardzo udany.

 Galeria:

Aktualności     Dodano: przez Agnieszka Sztuk

PIKNIK INTEGRACYJNY

Aktualności     Dodano: przez Agnieszka Sztuk

Trwają prace nad tworzeniem Strategii

Dnia 16.09.2014 r. w Starostwie Powiatowym w Lubartowie odbyło się spotkanie robocze dot. tworzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2014 – 2020. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych terenu Powiatu Lubartowskiego. Podczas warsztatów opracowano analizę SWOT z zakresu NGO oraz omówiono bieżące problemy i działania.

Aktualności     Dodano: przez Agnieszka Sztuk

Turnus rehabilitacyjny

W dniach od 26 lipca do 8 sierpnia 2014 roku odbył się turnus rehabilitacyjny dla 55 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów z terenu powiatu lubartowskiego w ramach projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków PFRON. Turnus odbył się w Ośrodku Wczasowo-Rehabilitacyjnym Piramida I w Darłowie.

Nad współpracą z personelem i kierownictwem Ośrodka oraz nadzorem i kontrolą sprawnego i bezpiecznego przebiegu turnusu rehabilitacyjnego czuwali pracownicy PCPR w Lubartowie.

Beneficjenci skorzystali z zabiegów rehabilitacyjnych oraz z zajęć o charakterze integracyjnym oferowanych przez Ośrodek.

Galeria zdjęć:

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Aktualności     Dodano: przez Agnieszka Sztuk