Problem z samokontrolą i radzeniem sobie z własnymi negatywnymi emocjami

Przechwytywanie

Jeśli masz problem z samokontrolą i radzeniem sobie z własnymi negatywnymi emocjami,
nie potrafisz komunikować się i rozwiązywać konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy POMOŻEMY CI W TYM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie, informuje że planuje realizować kolejną edycję Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie z terenu powiatu lubartowskiego.

Zapisy osób chętnych do wzięcia udziału w programie prowadzone są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Szaniawskiego 64 od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.30. Więcej informacji na temat programu można uzyskać pod numerem telefonu: 81 854 33 29 wew. 26.

Program skierowany jest do osób  pełnoletnich, które nie radzą sobie z kontrolowaniem
i opanowaniem własnych negatywnych emocji oraz stosują przemoc wobec swoich bliskich, w szczególności dla osób:

  • które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały zobowiązane przez Sąd do uczestnictwa w programie,
  • skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie,
  • stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia prowadzonej w ośrodkach opieki zdrowotnej (w ramach uzupełnienia podstawowej terapii)
  • które samodzielnie podjęły decyzję o uczestnictwie w Programie tym samym akceptując fakt stosowania przemocy.

Udział w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest bezpłatny.

Rozpoczęcie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych rozpocznie się po zebraniu grupy uczestników.

Aktualności     Dodano: przez Administrator

Zajęcia klubowe w WTZ

Uprzejmie informujemy, że Powiat Lubartowski planuje przystąpić do realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, adresowanego do podmiotów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej. Prowadzenie zajęć klubowych przez WTZ, jak również finansowanie ich ze środków PFRON, umożliwia znowelizowana ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn.zm.).

Wnioski o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych
w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” będą przyjmowane do 14 czerwca 2019 r.  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl

Aktualności     Dodano: przez Administrator

Bezpłatna infolinia

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ

+ 48 222 309 900

bezpłatna infolinia

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu
Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021.

Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Odwiedź również strony:
www.numersos.pl
www.pokrzywdzeni.online
www.swiadkowie.online
www.samobojstwo.online
www.przemoc.online
www.dla-dziecka.online

Informacja w wersji pdf >>>

Aktualności     Dodano: przez Administrator

Nabór wniosków do pilotażowego programu “Aktywny samorząd” Moduł II

aktywny_samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie informuje, że rozpoczyna się nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym – MODUŁ II w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Wnioski należy składać w terminach:

  • semestr letni 2018/2019 – od 12.03.2019 r. do 30.03.2019 r.
  • semestr zimowy 2019/2020 – od 10.09.2019 r. do 10.10.2019 r.

Wnioski można pobrać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lubartowie przy ul. Szaniawskiego 64 w pokoju nr 10, lub na stronie internetowej: www.pcprlubartow.pl w zakładce „Aktywny samorząd”.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl

Aktualności     Dodano: przez Administrator

Ogłoszenie o naborze – stanowisko ds.realizacji świadczeń z zakresu pieczy zastępczej

Ogłoszenie o naborze – stanowisko ds.realizacji świadczeń z zakresu pieczy zastępczej

Aktualności     Dodano: przez Administrator