Kiermasz Wielkanocny 2015

Kiermasz Wielkanocny 2015

Aktualności     Dodano: przez Agnieszka Sztuk

„Aktywny Samorząd” – nabór wniosków w ramach Modułu II, 2015 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie informuje, że w związku z przyjęciem przez Zarząd PFRON uchwały w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” tut. Centrum ogłasza nabór wniosków w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W ramach realizacji Modułu II wnioski zgodnie z wytyczną PFRON będą przyjmowane:

  • do dnia 30 marca 2015 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015
  • do dnia 30 września 2015r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016.

Wnioski można pobrać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie przy ul. Szaniawskiego 64 w pokoju nr 12, lub na stronie internetowej: www.pcprlubartow.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”.

Do pobrania:

  1. Wniosek – Moduł II
  2. Załącznik nr 1 Oświadczenie o wysokości dochodów,
  3. Załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PCPR Lubartów i PFRON,
  4. Załącznik nr 3 Zaświadczenie wydane przez właściwa jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni dla potrzeb PFRON (pilotażowy program „Aktywny Samorząd”),
  5. Załącznik nr 4 Zaświadczenie o ilości semestrów/ półroczy do, których uzyskano pomoc ze środków PFRON,
  6. Załącznik nr 5 Oświadczenie o zatrudnieniu,
  7. Załącznik nr 6 Oświadczenie podstawa do przyznania dodatku dla studentów.

Osoba do kontaktu: Milena Kozak, tel. (81) 854-33-29 wew. 30, pok. nr 12.

Aktualności     Dodano: przez Agnieszka Sztuk

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2015

 

Aktualności     Dodano: przez Agnieszka Sztuk

Jubileusz DPS w Ostrowie Lubelskim

Jubileusz DPS

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim świętuje jubileusz 10-lecia istnienia. Pierwsi podopieczni zamieszkali w tej powiatowej placówce 17 listopada 2004 roku, jednak oficjalne i uroczyste otwarcie placówki nastąpiło 4 lutego 2005. Choć Dom pełną parą działa od dekady, to z racji tego, że przejął mieszkańców, pracowników oraz częściowo wyposażenie, rodowód sięga roku 1946, kiedy to w Samoklęskach postał pierwszy w powiecie lubartowskim dom pomocy społecznej.

W jubileuszowej uroczystości zorganizowanej 12 lutego uczestniczyli m.in. Wicewojewoda Lubelski Marian Starownik, Starosta Fryderyk Puła, członkowie zarządu Radosław Guz i Andrzej Rodak oraz przewodniczący Rady Powiatu Henryk Zdunek.

DPS w Ostrowie Lubelskim zapewnienia kompleksowe wsparcie i całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym intelektualnie oraz chorym psychicznie, pomoc w przeżywaniu i akceptowaniu życia z zachowaniem samodzielności oraz rozwój zainteresowań i umiejętności.

W domu znajduje się 50 dwu osobowych pokoi z własnym węzłem sanitarnym. Łącznie przygotowano dla mieszkańców 100 miejsc, 30 dla kobiet i 70 dla mężczyzn. Budynek posiada windę, instalację przywoławcza, oraz przeciw pożarowy system alarmowy. Parter zajmuje stołówka, kaplica, pokój odwiedzin i pomieszczenia administracyjno-biurowe.
Jest też pralnia, magiel oraz magazyny pościeli czystej i brudnej. Na każdej z trzech kondygnacji zlokalizowana jest świetlica z aneksem jadalnym, w której koncentruje się życie towarzyskie mieszkańców. Spędzają tam wolny czas układając puzzle, malują, rysują, grają w gry planszowe. Placówka posiada wewnętrzną siec komputerową ze stałym dostępem do Internetu. W pobliżu budynku znajduje się sala gimnastyczna oraz kompleks obiektów sportowych Zespołu Szkół, z których mogą korzystać również podopieczni. Mieszkańcy dbają o teren wokół domu, uprawiają warzywa i rabaty kwiatowe.

Wachlarz usług dla mieszkańców Domu jest bardzo szeroki: sympatyczna i fachowa opieka, domowe, smaczne posiłki, posługi religijne, różnorodne formy terapii zajęciowej i zajęć rekreacyjnych, usługi rehabilitacyjne, opiekę lekarską i pielęgniarską, pomoc psychologiczną. W wielu tych działaniach wspierają mieszkańców członkowie aktywnie działającego przy ZS w Ostrowie Lubelskim koła wolontariatu. Integracja ze środowiskiem lokalnym.

Przez cały okres istnienia placówki przy wymiernym wsparciu władz powiatu prowadzone są ciągłe działania w celu poprawy jego funkcjonalności i dostosowania do potrzeb jego mieszkańców. W tym czasie dokonano licznych modernizacji i zakupów wyposażenia. Obecnie Dom Pomocy Społecznej realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu 544 278,15 zł w tym dofinansowanie z RPO Województwa Lubelskiego na kwotę 462 636,42 zł. Projekt zakłada montaż zestawu solarnego na dachu budynku DPS, służącego do podgrzewania ciepłej wody użytkowej na potrzeby placówki oraz pralni. Wymienione zostaną także przestarzałe technologicznie urządzenia pralnicze na nowocześniejsze i bardziej energooszczędne. Rzeczowe zakończenie realizacji projektu planowane jest na czerwiec 2015 r.

Podczas rocznicowych obchodów pracownicy DPS w Ostrowie Lubelskim otrzymali z rąk Wicewojewody Mariana Starownika przyznane przez prezydenta Bronisława Komorowskiego medale za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia oraz medale za długoletnią służbę. Z okazji Jubileuszu X-lecia placówki Starosta Fryderyk Puła uhonorował zasłużonych pracowników listami gratulacyjnymi.

Galeria zdjęć:

Aktualności     Dodano: przez Agnieszka Sztuk

Nowy koszt pobytu w DPS od 01.02.015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie informuje, że 27.01.2015 r. zostało opublikowane  Zarządzenie Starosty Lubartowskiego w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w DPS na rok 2015.   W związku z powyższym nowa odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej obowiązuje od dnia. 01.02.2015r.

 

Aktualności     Dodano: przez Agnieszka Sztuk