2015

16.03.2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie w okresie do 30.06.2015 kontynuuje realizację projektu systemowego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Projekt systemowy w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pod nazwą:

,,Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie”

Celem projektu jest podniesienie umiejętności społeczno-zawodowych, kompetencji życiowych oraz wyrównanie dostępu do działań umożliwiających powrót na rynek pracy.

W 2015 r. do udziału w projekcie zgodnie z „Regulaminem realizacji projektu systemowego pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie na rok 2014-2015” przystąpili mieszkańcy powiatu lubartowskiego:

  • w wieku aktywności zawodowej,
  • legitymujący się aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – bez zakazu pracy,
  • jako pierwsze złożyły deklarację do udziału w projekcie.

Zakwalifikowani uczestnicy skorzystają z instrumentów aktywnej integracji w postaci:

  • kursy zawodowe,
  • indywidualne konsultacje prawne,
  • zajęcia indywidualne i grupowe w zakresie doradztwa zawodowego,
  • zajęcia rehabilitacyjne.

06.02.2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie w okresie od 01.01.2015 do 30.06.2015 kontynuuje realizację projektu systemowego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – Projekt systemowy w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie pod nazwą: ,,Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie”.

Zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy do siedziby PCPR w Lubartowie.

Osoby do kontaktu: Aneta Musińska i Magdalena Brygoła.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Comments are closed.