O NAS

Człowiek jest wielki nie przez to co posiada,
Lecz przez to kim jest, nie przez to co ma,
Lecz przez to, czym dzieli się z innymi
Jan Paweł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie działa od 8 marca 1999 roku. Nasza siedziba znajduje się w Lubartowie przy ul. Szaniawskiego 64.

 

Jesteśmy jednostką organizacyjną Powiatu Lubartowskiego powołaną do wykonywania zadań wynikających z Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, a także zadań powiatu w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym określonych Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Naszym podstawowym celem jest świadczenie pomocy dziecku i rodzinie, w szczególności zaś dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodziców. Działania w tym kierunku obejmują rozwijanie szeroko rozumianej pieczy zastępczej w naszym powiecie. Jak dotychczas jest to najlepsza forma opieki dla dzieci, które nie mogą pozostawać w rodzinie naturalnej, ponieważ ich rodzicom zostały przez sąd rodzinny odebrane lub ograniczone prawa rodzicielskie. Mając na uwadze dobro dziecka cały czas poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze, czyli rodziny, które potrzebującym dzieciom zapewniłyby opiekę. Wszystkie chętne rodziny, które chciałyby pomóc dzieciom znajdującym się w tak trudnej dla siebie sytuacji życiowej i stworzyć im namiastkę rodziny w formie rodziny zastępczej odsyłamy do zakładki RODZINY ZASTĘPCZE.

AKTUALNOŚCI pozwolą zainteresowanym śledzić bieżące informacje z zakresu działalności naszego Centrum.

Duży zakres naszej działalności stanowi również wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym. Dlatego też wychodząc na przeciw tej grupie społecznej poświęciliśmy jej odrębną zakładkę. Mogą tu Państwo zasięgnąć wszelkich informacji, zarówno w zakresie przepisów prawnych, dofinansowań, czy też ulg i uprawnień. Szczegółowy zakres działalności można obejrzeć w dziale NIEPEŁNOSPRAWNI. Ponadto na tej stronie, znajdziecie Państwo do pobrania wszystkie wnioski jakie są wymagane przez nasze Centrum do realizacji dofinansowań za środków PFRON.

Dla osób niepełnosprawnych mamy również informacje w zakładce WTZ. Jest ona poświęcona Warsztatom Terapii Zajęciowej które realizują zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju każdego uczestnika.

Zakładka DPS skierowana jest do osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niesprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której rodzina oraz jednostki pomocy społecznej nie mogą zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Znajdziecie w niej Państwo wykaz Domów Pomocy Społecznej działających na terenie naszego powiatu jak również ich charakterystykę.

Dla osób których funkcjonowanie w społeczeństwie jest utrudnione ze względu na niepełnosprawność intelektualną oraz zaburzenia psychiczne, mamy propozycję rehabilitacji prowadzonej przez Środowiskowy Dom Samopomocy. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie Państwo w zakładce ŚDS.

Zakładka PLACÓWKI zawiera informacje, że tutejsze Centrum nie posiada na swoim terenie żadnych placówek opiekuńczo-wychowawczych.  Mówi, że powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest zobowiązany do realizacji orzeczeń sądowych zarządzających umieszczeniem dziecka w placówce.

Zakładka PROJEKTY zawiera informacje o projektach z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji realizowanych samodzielnie przez PCPR jak też w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi dla mieszkańców powiatu lubartowskiego.

 

 

Częścią integralną naszych działań jest pomoc dla osób znajdujących się w sytuacji problemowej. Szczegółowe informacje znajdują się zakładce Interwencja Kryzysowa.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin naszej strony.

Dodaj komentarz