Rehabilitacja Społeczna

Od początku swojej działalności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie funkcjonuje dział rehabilitacji społecznej przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, w którym wszystkie osoby zainteresowane mogą otrzymać bieżące informacje z zakresu rehabilitacji społecznej oraz możliwości dofinansowań ze środków PFRON z tytułu:

  • uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
  • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
  • rekreacji, sportu i turystyki osób niepełnosprawnych

Informacji w tym zakresie udzielają Pani Katarzyna Zbiciak oraz Pani Agnieszka Bocheńska od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30 w pokoju nr 10 lub telefonicznie pod numerem 81 854 33 29.

Na miejscu możecie Państwo również pobrać wnioski niezbędne do realizacji dofinansowań za środków PFRON.

Serdecznie zapraszamy.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie działa Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.

Do zakresu jej działania należy:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • realizacji praw osób niepełnosprawnych;
  • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • ocena realizacji programów;
  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Comments are closed.