DPS w Ostrowie Lubelskim

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim funkcjonuje od listopada 2004 r. Jest miejscem stałego pobytu dla stu osób, niepełnosprawnych intelektualnie kobiet i mężczyzn wymagających całodobowej opieki. Jako pierwszy w województwie lubelskim został wpisany w listopadzie 2004 r. na listę domów, spełniających aktualnie obowiązujące standardy. Misją Domu jest zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności, nauki samodzielności i samoobsługi, kształtowanie społecznie akceptowanych relacji między mieszkańcami z uwzględnieniem stopnia ich psychicznej i fizycznej sprawności.

Atrakcyjność Domu podnosi interesująca lokalizacja na krawędzi parku krajobrazowego ,,Pojezierze Łęczyńsko – Włodawskie‘’ w otulinie Poleskiego Parku Narodowego z położonymi nieopodal jeziorami: Miejskim, Kleszczowskim i Czarnym. Posesja sąsiaduje z kompleksem Lasów Parczewskich.

Położenie Domu obok Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim zaowocowało współpracą z jego Dyrekcją. Na co dzień mieszkańcy mogą korzystać ze szkolnych obiektów sportowych, pomocy wolontariuszy, okazjonalnie ze stołówki szkolnej, która z racji dużej powierzchni jest doskonałym miejscem do organizacji imprez, zabaw z udziałem gości.

Mieszkańcy zamieszkują w pokojach 2 – osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym, korzystają z 5 pracowni terapii zajęciowej, sali rehabilitacji i fizykoterapii, gabinetu pielęgniarsko – zabiegowego, sal dziennego pobytu i kaplicy. Dom i jego otoczenie pozbawione jest barier architektonicznych. Wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy – opiekunowie, pielęgniarki, instruktorzy terapii zajęciowej, pracownicy socjalni, rehabilitant, psycholog, lekarz psychiatra, kapelan -stanowią gwarancję godnych warunków życia i rozwoju.

Więcej informacji uzyskacie Państwo pod adresem
www.dpsostrowlubelski.pl
oraz numerem telefonu: 81 852 14 21

Położenie Domu obok Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim zaowocowało współpracą z jego Dyrekcją. Na co dzień mieszkańcy mogą korzystać ze szkolnych obiektów sportowych, pomocy wolontariuszy, okazjonalnie ze stołówki szkolnej, która z racji dużej powierzchni  jest doskonałym miejscem do organizacji imprez, zabaw z udziałem gości.

Comments are closed.