Domy Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Lubartowskiego

 • Dom Pomocy Społecznej im. Macieja Rataja w Kocku
  (dla 80 kobiet i mężczyzn w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych)
  ul. T. Kościuszki 1 21-150 Kock
  tel. (81) 859-11-25, fax. (81) 859-11-89
 • Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim
  (dla 100 kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie)
  ul. Unicka 7 21-110 Ostrów Lubelski
  tel. (81) 852-14-21, fax. (81) 852-14-21
 • Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych
  Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Jadwinowie
  (dla 95 kobiet w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych)
  Łucka 71, 21-100 Lubartów
  tel./fax. (81) 855-55-77

               Zarządzenie Nr 6/19 Starosty Lubartowskiego z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w powiatowych domach pomocy społecznej  na rok 2019 (kliknij, aby pobrać dokument)

            Zarządzenie Nr 4/17 Starosty Lubartowskiego z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w powiatowym domu pomocy społecznej (kliknij, aby pobrać dokument) – obowiązuje od 1 lutego 2017r.

            Zarządzenie Nr 3/16 Starosty Lubartowskiego z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w powiatowym domu pomocy społecznej (kliknij, aby pobrać dokument) – obowiązuje od 1 lutego 2016r.

              Zarządzenie Nr 5/15 Starosty Lubartowskiego z dnia 26 stycznia 2015r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w powiatowym domu pomocy społecznej (kliknij, aby pobrać dokument) – obowiązuje od 1 lutego 2015r.

           Zarządzenie Nr 5/14 Starosty Lubartowskiego z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w powiatowym domu pomocy społecznej (kliknij, aby pobrać dokument) – obowiązuje od 1 lutego 2014r.

            Zarządzenie Nr 2/13 Starosty Lubartowskiego z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w powiatowym domu pomocy społecznej (kliknij, aby pobrać dokument) – obowiązuje od 1 lutego 2013r.

            Zarządzenie Nr 2/12 Starosty Lubartowskiego z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w powiatowym domu pomocy społecznej (kliknij,aby pobrać dokument).

Comments are closed.