KONTAKT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

21-100 Lubartów
ul. Szaniawskiego 64
tel.: 81 854 33 29
fax: 81 854 58 83
e-mail: lubartow.pcpr@wp.pl

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Iwona Maj

tel. 81 854 21 28

e-mail: dyrektor@pcprlubartow.pl

Dyrektor Centrum przyjmuje w sprawach osobistych, skarg i wniosków codziennie w godz. 10.00 – 11.30

Dział opieki nad dzieckiem i rodziną

 Agnieszka Sztuk
Kierownik Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie

Zespół ds. organizacji pieczy zastępczej:

Edyta Sławecka
stanowisko ds. organizacji pieczy zastępczej

Alicja Wróblewska
Koordynator pieczy zastępczej

Zespół ds. realizacji świadczeń z zakresu pieczy zastępczej:

 Grażyna Trąbka
stanowisko ds. realizacji świadczeń z zakresu pieczy zastępczej

Katarzyna Fiutka
stanowisko ds. realizacji świadczeń z zakresu pieczy zastępczej

Magdalena Brygoła
pracownik socjalny, doradca ds. osób niepełnosprawnych

Pomoc Instytucjonalna

Olga Buczyńska
samodzielne stanowisko ds. pomocy instytucjonalnej

Interwencja kryzysowa, cudzoziemcy i kombatanci

Milena Kozak
stanowisko ds. interwencji kryzysowej, cudzoziemców i kombatantów

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

Katarzyna Zbiciak
stanowisko ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Justyna Jaroszyńska
stanowisko ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Administracja i kadry

 Aneta Musińska
samodzielne stanowisko ds. administracyjno-kadrowych


 

Comments are closed.