KONTAKT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

21-100 Lubartów
ul. Szaniawskiego 64
tel.: 81 854 33 29
fax: 81 854 58 83
e-mail: sekretariat(a)pcprlubartow.pl

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Iwona Maj

tel. 81 854 21 28

e-mail: dyrektor(a)pcprlubartow.pl

Dyrektor Centrum przyjmuje w sprawach osobistych, skarg i wniosków codziennie w godz. 10.00 – 11.30

Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie

 Agnieszka Sztuk
Kierownik Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie

e-mail: agnieszka.sztuk(a)pcprlubartow.pl

Edyta Sławecka
pracownik socjalny

e-mail: edyta.slawecka(a)pcprlubartow.pl

Alicja Wróblewska
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

e-mail: alicja.wroblewska(a)pcprlubartow.pl

 Grażyna Trąbka
stanowisko ds. realizacji świadczeń z zakresu pieczy zastępczej

e-mail: grazyna.trabka(a)pcprlubartow.pl

Justyna Jaroszyńska
stanowisko ds. realizacji świadczeń z zakresu pieczy zastępczej

e-mail: justyna.jaroszynska(a)pcprlubartow.pl

Pomoc Instytucjonalna

Olga Buczyńska
stanowisko ds. pomocy instytucjonalnej

e-mail: olga.buczynska(a)pcprlubartow.pl

Interwencja kryzysowa, cudzoziemcy i kombatanci

Jagoda Romańska
stanowisko ds. interwencji kryzysowej, cudzoziemców i kombatantów

e-mail: jagoda.romanska(a)pcprlubartow.pl

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

Katarzyna Zbiciak
stanowisko ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

e-mail: katarzyna.zbiciak(a)pcprlubartow.pl

Agnieszka Bocheńska
stanowisko ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

e-mail: agnieszka.bochenska(a)pcprlubartow.pl

Administracja i kadry

 Aneta Musińska
stanowisko ds. administracyjno-kadrowych

e-mail: aneta.musinska(a)pcprlubartow.pl


 

Comments are closed.