KURS KOMPUTEROWY

Wynik przetargu – dot. kursu komputerowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie informuje o wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na „przeprowadzenie kursów komputerowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie” str 1, str 2, str 3.

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia – kurs komputerowy

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), zawiadamia się, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym na „Przeprowadzenie kursów komputerowych”

Wyjaśnienia do pobrania:

img_0001

img_0002

img_0003

img_0004.

 

Przetarg – przeprowadzenie kursów komputerowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie w związku z  realizacją projektu systemowego pt. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów komputerowych dla uczestników projektu.

Dokumenty do pobrania:

siwz kurs komputerowy

zalacznik nr 1 do siwz

zalacznik nr 2 do siwz

zalacznik nr 3 do siwz

zalacznik nr 4 do siwz

zalacznik nr 5 do siwz

zalacznik nr 6 do siwz

zalacznik nr 7 a i b

zalacznik nr 8 do siwz

zalacznik nr 9 do siwz

zalacznik nr 10 do siwz

zalacznik nr 11 do siwz

ogloszenie

Unieważnienie postępowania – kurs komputerowy

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dotyczy: przeprowadzonego postępowania przetargowego na przeprowadzenie kursów komputerowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie.

Dokumenty do pobrania:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

UWAGA! ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR  1 DO SIWZ kurs komputerowy

załacznik nr 1 do SIWZ

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia – kurs komputerowy

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), zawiadamia się, że w dniu 18.09.2012 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym na „Przeprowadzenie kursów komputerowych”

Wyjaśnienia do pobrania:  str 1str 2.

Przetarg – przeprowadzenie kursów komputerowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie w związku z  realizacją projektu systemowego pt. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów komputerowych dla uczestników projektu.

Dokumenty do pobrania: 

siwz

zalacznik nr 1 do siwz

zalacznik nr 2 do siwz

zalacznik nr 3 do siwz

zalacznik nr 4 do siwz

zalacznik nr 5 do siwz

zalacznik nr 6 do siwz

zalacznik nr 7 a i b

czesc dodatkowa do zalacznika nr 7 a

zalacznik nr 8 do siwz

zalacznik nr 9 do siwz

zalacznik nr 10 do siwz

zalacznik nr 11 do siwz

ogloszenie

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Comments are closed.