Uwaga studenci!!!!!!

 

Uwaga StudenciDo pobrania:

1. Wniosek – Moduł II;

2. Załącznik nr 1 Oświadczenie o wysokości dochodów;

3. Załącznik nr 2 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PCPR Lubartów i PFRON;

4. Załącznik nr 3 Zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły/uczelni.

Aktualności     Dodano: przez Agnieszka Sztuk

Przekaż 1%

krystian_zdunek

Aktualności     Dodano: przez Agnieszka Sztuk

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH „PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie informuje, że Powiat Lubartowski przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 roku.

W ramach realizacji powyższego programu można składać wnioski dotyczące obszarów B, C i D do 8 marca 2017 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie ul. Szaniawskiego 64, pok. 10. Natomiast wnioski dotyczące obszaru E do 30 listopada 2017 r. bezpośrednio do Oddziału PFRON w Lublinie ul. W. Kunickiego 59, 20-422 Lublin.

Szczegółowe informacje o programie zamieszczone są na stronie internetowej PFRON: ,,Program wyrównywania różnic między regionami III” oraz w informacji pt. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

 

Aktualności     Dodano: przez Agnieszka Sztuk

Nowy koszt utrzymania w DPS – od 01.02.2017 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie informuje, że 30.01.2017 r. zostało opublikowane Zarządzenie Starosty Lubartowskiego w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w DPS na rok 2017. W związku z powyższym nowa odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej obowiązuje od dnia. 01.02.2017 r.

Aktualności     Dodano: przez Agnieszka Sztuk

Niebieska Linia

Od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu – aktualny numer to 800 120 002.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie „Niebieska Linia” na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Można skontaktować się z nami telefonicznie oraz e-mailowo. Oferuje pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i  świadkom przemocy w rodzinie. Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Podejmuje również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.

Prowadzi także konsultacje dla specjalistów – osób, które w pracy zawodowej spotykają się z problematyką przemocy w rodzinie.

Pliki do pobrania: Pełna informacja o ofercie

Źródło: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,8502,pogotowie-niebieska-linia-calodobowo.html

Aktualności     Dodano: przez Agnieszka Sztuk