Zajęcia klubowe w WTZ

Uprzejmie informujemy, że Powiat Lubartowski planuje przystąpić do realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, adresowanego do podmiotów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej. Prowadzenie zajęć klubowych przez WTZ, jak również finansowanie ich ze środków PFRON, umożliwia znowelizowana ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn.zm.).

Wnioski o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych
w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” będą przyjmowane do dnia 23 listopada 2018r.  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl

Aktualności     Dodano: przez Administrator

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie, informuje, o ustanowieniu na podstawie art. 187a ust. 1  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego pt. „Dobry Start”. Program skierowany jest do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, a także do osób przebywających w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, czyli do pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych oraz usamodzielnianych wychowanków.

Świadczenie otrzymają wszyscy wychowankowie pieczy zastępczej do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością do 24 roku życia, jeśli pobierają naukę w szkole takiej, jak: szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. W przypadku MOS, SOSW, SOW, OR-W świadczenie dobry start przysługuje, jeśli rodzina zastępcza ponosi pełne odpłatne utrzymanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w związku z jego pobytem w MOS, SOSW, SOW ORW. W tym przypadku konieczne jest złożenie przez rodzinę zastępczą pisemnego oświadczenia o ponoszeniu opłaty.

Ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start oraz jego wypłata następują na wniosek rodziny zastępczej. Wniosek ten można pobrać osobiście w siedzibie PCPR w Lubartowie, lub na stronie www.pcprlubartow.pl. Następnie wniosek rodzina zastępcza składa w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie, ul. Szaniawskiego 64, nie wcześniej niż od dnia 01 sierpnia 2018 r.

Pliki do pobrania:

 

Aktualności     Dodano: przez Administrator

Zajęcia klubowe w WTZ

Uprzejmie informujemy, że Powiat Lubartowski planuje przystąpić do realizacji programu „Zajęcia klubowe w WTZ”, adresowanego do podmiotów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej. Prowadzenie zajęć klubowych przez WTZ, jak również finansowanie ich ze środków PFRON, umożliwia znowelizowana ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn.zm.).

Wnioski o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” będą przyjmowane do dnia 13 sierpnia 2018r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl

Wzór wniosku:    (.pdf)    (.doc)

Aktualności     Dodano: przez Administrator

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „DRZEWO”

Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „DRZEWO” powstało z inicjatywy rodzin zastępczych z terenu powiatu lubartowskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie.

Głównym celem Stowarzyszenia jest promowanie rodzicielstwa zastępczego oraz wszechstronne wspieranie rodzin zastępczych, dzieci i usamodzielnianych wychowanków w zakresie rozwoju społecznego, oświatowego, sportowego, kulturalnego i ekologicznego.

W pracę na rzecz Stowarzyszenia zaangażowały się osoby, które posiadają energię, ochotę do pracy i wiarę w powodzenie przedsięwzięcia. Jeżeli idea Stowarzyszenia jest Ci bliska zapraszamy do współpracy!

Ulotka - DRZEWO

Aktualności     Dodano: przez Administrator

Piknik Rodzinny

W dniu 16.06.2018 r. odbył się Piknik Rodzinny dla dzieci z rodzin zastępczych z terenu powiatu lubartowskiego oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubartowie, który miał miejsce w ŚDS.
Beneficjenci wraz z całymi rodzinami stworzyli niezwykłą atmosferę, która sprzyjała zabawie i wzajemnej integracji. Atrakcją dla wszystkich gości zaproszonych były konkursy, ZUMBA, Foto-Budka, wystawa prac grafiki komputerowej i rysunków podopiecznej PCPR. Dla uczestników przygotowano smaczny poczęstunek. Ważną częścią pikniku było wręczenie podziękowań dla funkcjonujących rodzin zastępczych przez Członka Zarządu Powiatu Pan Radosława Guza.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę i radość, jaka zagościła w naszych sercach.
Szczególne podziękowania składamy Dyrekcji i pracownikom ŚDS za wspólną organizację imprezy oraz sponsorom: Top Drive Lubartów, Pizzeria Włoska Robota, Foto – Budka Pan Michał Żmurek, PSS Społem Sp. z o.o. Pan Grzegorz Poznański, Zumba Fitness Kinga Wasak.

DSCF9218 DSCF9245 DSCF9288 DSCF9299 DSCF9326

Aktualności     Dodano: przez Administrator