Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2019

Zarządzeniem nr 35/15 Starosty Lubartowskiego z dnia 23 września została powołana Społeczna Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2019.

Członkowie Społecznej Powiatowej Rady zostali powołani w następującym składzie:

 • P. Aleksander Woźniak – przedstawiciel Centrum Pomocy „Otoczmy Troską Życie” im. Karola Wojtyły w Lisowie;
 • P. Jolanta Włoszek – przedstawiciel Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „SIL” w Lubartowie;
 • P. Krzysztof Świć – przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi” im. Jana Pawła II w Lubartowie;
 • P. Monika Tracz – przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz osób Potrzebujących „Empatia” w Kocku;
 • P. Grażyna Kosmala – przedstawiciel Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych „Nasz Dom” w Ostrowie Lubelskim.

Na pierwszym posiedzeniu w wymienionym składzie Rada wyłoniła spośród swoich członków prezydium. Głosowanie miało charakter jawny. Wyboru dokonano jednogłośnie.

Prezydium rady tworzą:

 1. P. Jolanta Włoszek – przewodniczący
 2. P. Monika Tracz – wiceprzewodniczący
 3. P. Grażyna Kosmala – sekretarz

Strona Społecznej Powiatowej Rady Ds. Osób Niepełnosprawnych w Lubartowie jest już na Facebooku!

Informacja:

Dnia 20.09.2012r. PSRdsON opracowała Regulamin Pracy Zespołu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Lubartowie.

Informacja:

Dnia 14.06.2012r. PSRdsON pracowała nad Diagnozą zjawiska Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Lubartowskim.

Informacja Pani Jolanty Włoszek Przewodniczącej PSRdsON:

W dniu 18.05.2012 r. przedstawiciele Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Lubartowie –  Pani Jolanta Włoszek – Przewodnicząca oraz Pani Dorota Borzęcka – Florek – sekretarz,  na zaproszenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, wzięli udział w Obradach Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie w Sali Kolumnowej.

Informacja Pani Jolanty Włoszek Przewodniczącej PSRdsON:

- Ilość osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubartowie jest 6384 osób w tym 3236 kobiet, co stanowi 50,7% osób zarejestrowanych;

- Ilość osób niepełnosprawnych – stan na dzień 31.01.2012 r.-  138 osób bezrobotnych niepełnosprawnych– co stanowi 2,2% osób zarejestrowanych.

Informacja Pani Jolanty Włoszek Przewodniczącej PSRdsON:

Dnia 23.03.2012 Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Lubartowie wydała pozytywną opinię w sprawie propozycji podziału środków PFRON przypadających Powiatowi Lubartowskiemu według algorytmu na 2012 rok.

Informacja Pani Jolanty Włoszek Przewodniczącej PSRdsON:

Zarząd Rady odbył posiedzenie dnia 5.09.2011 r. na którym przyjął:

1.   Regulamin Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Lubartowie;

2.   Plan Pracy Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Lubartowie na rok 2011;

ponadto

Zarząd Rady pozytywnie zaopiniował protokół z przyznania dofinansowania do Likwidacji Barier w Komunikowaniu się w roku 2011 dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu lubartowskiego;

Informacja Pani Jolanty Włoszek Przewodniczącej PSRdsON:

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 27.07.2011r. ukonstytuował się Zarząd  w składzie:

 1. Jolanta Włoszek –  Przewodnicząca Rady – Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” w Lubartowie;
 2. Krzysztof Świć  –  Zastępca Przewodniczącego – Centrum Pomocy „OTACZAMY TROSKĄ ŻYCIE” im. Karola Wojtyły; Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Niech się serce Budzi”
 3. Dorota Borzęcka – Florek – Sekretarz Rady – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie Lubelskim;
 4. Aleksander Woźniak –  Członek Zarządu – Hospicjum Św. Anny w Lubartowie;
 5. Krystyna Fijałkowska – Członek Zarządu – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kocku;

…………………………….

Powołanie członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Lubartowie nastąpiło Zarządzeniem Nr 28/11 Starosty Lubartowskiego z dnia 18 lipca 2011r.

ZARZADZENIE NR 28_11 kliknij, aby pobrać dokument.

 

 

Comments are closed.