Prawo jazdy kat. „B” i „C”

Od 12 września br. 21 beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie bierze udział w kursach na prawo jazdy organizowanych w ramach projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno – zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie”.

W 2011 r. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PCPR sfinansował kurs prawa jazdy kat. B dla 12 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz dla 5 usamodzielnianych wychowanków, opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze.  Dodatkowo 2 usamodzielnianych wychowanków uczęszcza na kurs prawa jazdy kat. C, oraz 2 osoby na kwalifikacje wstępne. Każdy z uczestników kursu prawa jazdy w ramach projektu ma wykupione: niezbędne badania lekarskie, ubezpieczenie, 30 godz. zajęć teoretycznych, 36 godz. zajęć praktycznych oraz pierwszy egzamin państwowy. Na zlecenie Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie kurs prawa jazdy prowadzi Ośrodek Szkolenia Kierowców Wiesław Osior, który zaopatrzył kursantów w niezbędne materiały szkoleniowe. Podczas zajęć teoretycznych uczestnicy mają zapewniony poczęstunek: kawę, herbatę, ciastka.

Comments are closed.