Program korekcyjno-edukacyjny 2013

Wyniki – dot. sprawcy przemocy w rodzinie (13.09.2013)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie  informuje o wyniku (str. 1, str. 2) przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na realizację Programu Aktywności Lokalnej „PAL” Program korekcyjno-edukacyjny dla 10 uczestników (sprawcy przemocy w rodzinie) w ramach realizacji projektu pt. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie”.

Wyniki – dot. ofiary przemocy w rodzinie (13.09.2013)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie  informuje o wyniku (str. 1, str. 2) przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na realizację Programu Aktywności Lokalnej „PAL” Program Korekcyjno-Edukacyjny dla 12 uczestników (ofiary przemocy w rodzinie) w ramach realizacji projektu pt. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie”.

Zaproszenie do składania ofert – dot. sprawcy przemocy w rodzinie (10.09.2013)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dotyczy  postępowania w sprawie realizacji Programu Aktywności Lokalnej „PAL” – Program Korekcyjno-Edukacyjny dla 10 uczestników (sprawcy przemocy w rodzinie) w ramach realizacji projektu pt. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Lubartowie”.

Dokumenty do pobrania:

 Zaproszenie do składania ofert

Druk oferty

Wzór umowy

 

Zaproszenie do składania ofert – dot. ofiary przemocy w rodzinie (10.09.2013)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dotyczy  postępowania w sprawie realizacji Programu Aktywności Lokalnej „PAL” – Program Korekcyjno-Edukacyjny dla 12 uczestników (ofiary przemocy w rodzinie) w ramach realizacji projektu pt. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Lubartowie”.

Dokumenty do pobrania:

 Zaproszenie do składania ofert

Druk oferty

Wzór umowy

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Comments are closed.