Przetarg – przeprowadzenie kursów komputerowych

Wyniki przetargu – kurs komputerowy

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), informuję, że wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na „przeprowadzenie kursów komputerowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Bogusława Kociuk UNI-ANDRAGOS

Warszawskie Centrum Kształcenia i Konsultingu

Wynik przetargu – kliknij, aby pobrać dokument

 

 Wezwanie do złożenia wyjaśnień – dot. kursów komputerowych

Wezwanie do złożenia wyjaśnień kliknij, aby pobrać dokument.

 

Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia – kurs komputerowy

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), zawiadamia się, że w dniu 16.09.2011 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym na „Przeprowadzenie kursów komputerowych”

Dokumenty do pobrania:

odpowiedzi na pytania 1

odpowiedzi na pytania 2

 Przetarg na przeprowadzenie kursów komputerowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie w związku z  realizacją projektu systemowego pt. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów komputerowych dla uczestników projektu.

Dokumenty do pobrania: (kliknij, aby pobrać odpowiedni dokument)

siwz

zalacznik nr 1 do siwz

zalacznik nr 2 do siwz

zalacznik nr 3 do siwz

zalacznik nr 4 do siwz

zalacznik nr 5 do siwz

zalacznik nr 6 do siwz

zalacznik nr 7 do siwz

zalacznik nr 8 do siwz

zalacznik nr 9 do siwz

zalacznik nr 10 do siwz

Ogloszenie kurs komputerowy

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – dot. kursów komputerowych

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczy: przeprowadzonego postępowania przetargowego na przeprowadzenie kursów komputerowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie – kliknij, aby pobrać dokument str 1, str 2.

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT – dot. kursów komputerowych

Protokół z otwarcia ofert – dotyczy: przeprowadzonego postępowania przetargowego na przeprowadzenie kursów komputerowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie – kliknij, aby pobrać dokument str 1, str 2.

 Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dotyczy kursów komputerowych

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), zawiadamia się, że w dniu 16.08.2011 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym na „Przeprowadzenie kursów komputerowych”.

Dokumenty do pobrania:
Odpowiedzi na pytania

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – dotyczy kursów komputerowych

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), zawiadamia się, że w dniu 10.08.2011 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym na  „Przeprowadzenie kursów komputerowych”

Dokumenty do pobrania:

odpowiedzi na pytania nr 1

odpowiedzi na pytania nr 2

Informacja o przetargu na przeprowadzenie kursów komputerowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie w związku z  realizacją projektu systemowego pt. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie kursów komputerowych dla uczestników projektu.

Dokumenty do pobrania:

SIWZ

załacznik nr 1 do SIWZ

załacznik nr 2 do SIWZ

załacznik nr 3 do SIWZ

załacznik nr 4 do SIWZ

załacznik nr 5 do SIWZ

załacznik nr 6 do SIWZ

załacznik nr 7 do SIWZ

załacznik nr 8 do SIWZ

załacznik nr 9 do SIWZ

Ogłoszenie kurs komputerowy

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Comments are closed.