Przetarg – sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego

Wyniki przetargu – sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego

Wyniki przetargu – dotyczy: przeprowadzonego postępowania przetargowego na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie – kliknij aby pobrać dokument str1str 2.

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT – dot. kursów komputerowych

Protokół z otwarcia ofert – dotyczy: przeprowadzonego postępowania przetargowego na przeprowadzenie kursów komputerowych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie – kliknij, aby pobrać dokument str 1, str 2.

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dotyczy kursów komputerowych

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), zawiadamia się, że w dniu 16.08.2011 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym na „Przeprowadzenie kursów komputerowych”.

Dokumenty do pobrania:
Odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dotyczy sprzedaży oraz dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), zawiadamia się, że w dniu 16.08.2011 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym na „Sprzedaż oraz dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem”.

Dokumenty do pobrania:
Odpowiedzi na pytania

Informacja o przetargu na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie w związku z  realizacją projektu systemowego pt. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż oraz dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Dokumenty do pobrania:

SIWZ

załacznik nr 1 do SIWZ

załacznik nr 2 do SIWZ

załacznik nr 3 do SIWZ

załącznik nr 4 do SIWZ

załacznik nr 5 do SIWZ

załacznik nr 6 do SIWZ

załacznik nr 7 do SIWZ

ogłoszenie zakup komputerów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Comments are closed.