REHABILITANT I ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

INFORMACJA

Od maja 2012 r. nie ma możliwości korzystania z usług rehabilitanta osoby niepełnosprawnej.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA MERYTORYCZNE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie przedstawia listę kandydatów  spełniających wymagania merytoryczne na stanowisko: Rehabilitanta osoby niepełnosprawnej w ramach realizacji projektu pt. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Lubartowie.

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA MERYTORYCZNE
na stanowisko

Rehabilitanta osoby niepełnosprawnej

Informujemy, że w wyniku selekcji na w/w stanowisko pracy
zakwalifikowali się następujący kandydaci
spełniający wymagania merytoryczne określone w ogłoszeniu:

1    Magdalena Szczęch    Ostrówek Kolonia
2    Jacek Surówka    Lubartów
3    Małgorzata Mazur    Brzostówka
4    Jowita Domańska    Parczew
5    Ewelina Demucha    Kolonia Łucka

W związku z powyższym zapraszamy na spotkanie w dniu 13.02.2012 r. o godzinie 14.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie przy ul. Szaniawskiego 62 w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
W przypadku braku możliwości przybycia na spotkanie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 818543329 w godzinach 7:30-15:30 – Pani Aneta Musińska –sam. stan. ds. administracyjnych i kadrowych. Informujemy, że nie przybycie na w/w spotkanie lub niepoinformowanie o braku możliwości przybycia skutkować będzie odrzuceniem oferty.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie przedstawia listę kandydatów  spełniających wymagania merytoryczne na stanowisko: Asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach realizacji projektu pt. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Lubartowie.

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA MERYTORYCZNE
na stanowisko

Asystenta osoby niepełnosprawnej

Informujemy, że w wyniku selekcji na w/w stanowisko pracy
zakwalifikowali się następujący kandydaci
spełniający wymagania merytoryczne określone w ogłoszeniu:

1    Elżbieta Katarzyna Mitruk    Lubartów
2    Sylwia Kozicka    Lubartów
3    Mateusz Kilisiński    Lublin
4    Magdalena Serwin    Lubartów
5    Agnieszka Zielińska    Lubartów

W związku z powyższym zapraszamy na spotkanie w dniu 13.02.2012 r.  o godzinie 14.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie przy ul. Szaniawskiego 62 w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
W przypadku braku możliwości przybycia na spotkanie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 818543329 w godzinach 7:30-15:30 – Pani Aneta Musińska – sam. stan. ds. administracyjnych i kadrowych. Informujemy, że nie przybycie na w/w spotkanie lub niepoinformowanie o braku możliwości przybycia skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 

REHABILITANT I ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Z powodu zwolnienia lekarskiego Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie otwarcie kopert nastąpiło w dniu 03.02.2012 r.

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie przedstawia listę kandydatów  spełniających wymagania formalne na stanowisko: Rehabilitanta osoby niepełnosprawnej w ramach realizacji projektu pt. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Lubartowie.

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na stanowisko

Rehabilitanta osoby niepełnosprawnej

Informujemy, że w wyniku selekcji na w/w stanowisko pracy
do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci
spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1    Anna Ogórek    Kock
2    Magdalena Szczęch    Ostrówek Kolonia
3    Jacek Surówka    Lubartów
4    Małgorzata Mazur    Brzostówka
5    Katarzyna Słomka    Wola Niemiecka
6    Jowita Domańska    Parczew
7    Łukasz Pożarowszczyk    Lubartów
8    Ewelina Demucha    Kolonia Łucka

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie przedstawia listę kandydatów  spełniających wymagania formalne na stanowisko: Asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach realizacji projektu pt. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Lubartowie.

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
na stanowisko

Asystenta osoby niepełnosprawnej

Informujemy, że w wyniku selekcji na w/w stanowisko pracy
do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci
spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1    Elżbieta Katarzyna Mitruk    Lubartów
2    Sylwia Kozicka    Lubartów
3    Dorota Borzęcka-Florek    Serniki
4    Agata Aftyka    Lubartów
5    Mateusz Kilisiński    Lublin
6    Magdalena Serwin    Lubartów
7    Magdalena Furtak    Lubartów
8    Magdalena Misiurska    Lubartów
9    Marzena Czabaj    Ostrów Lubelski
10    Elżbieta Topyła    Klementynów
11    Agnieszka Zielińska    Lubartów
12    Agnieszka Zalewska-Łojek    Lubartów

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Osoby Niepełnosprawnejw ramach realizacji projektu pt. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie.

Dokumenty do pobrania (kliknij, aby pobrać dokument):

NABÓR NA STANOWISKO REHABILITANTA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie ogłasza nabór na stanowisko Rehabilitanta Osoby Niepełnosprawnej w ramach realizacji projektu pt. „Program aktywizacji społeczno – zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie.

Dokumenty do pobrania (kliknij, aby pobrać dokument):

BEZPŁATNE USŁUGI REHABILITANTA I ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie przygotowując się do realizacji projektu systemowego pt.„Program aktywizacji społeczno – zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie” w roku 2012, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie prowadzi zapisy na usługi: Rehabilitanta i Asystenta osoby niepełnosprawnej

Szczegółowe informacje– kliknij, aby pobrać dokument.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Comments are closed.