Specjalistyczna Grupa Samopomocowa 2013

Zajęcia aktywizująco-edukacyjne Specjalistycznej Grupy Samopomocowej (12.06.2013)

Realizując projekt systemowy „Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Specjalistyczna Grupa Samopomocowa w dniu 27.05.2013 r. odbyła zajęcia aktywizująco-edukacyjne w Sandomierzu pn. „ODKRYWANIE LOSÓW KRÓLÓW POLSKICH”.

 

Uczestnicy zajęć m.in. mieli możliwość zwiedzania Sandomierskiego Rynku i zabytkowych kamieniczek, gotyckiej katedry, spacerowali wąwozem Królowej Jadwigi.  Przewodnik grupy zapoznawał uczestników z historycznymi wydarzeniami jakie miały miejsce w Sandomierzu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Comments are closed.