Specjalistyczna grupa wsparcia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie w ramach realizowanego Projekty „Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie” w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji podjęła działania skierowane do 14 osobowej grupy beneficjentów tut. Centrum posiadającej statut bezrobotnego na rynku pracy oraz orzeczony stopień niepełnosprawności

W ramach podjętych działań zostały zorganizowane i zrealizowane warsztaty w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej, które miały na celu głębsze poznanie siebie, weryfikację własnej wiedzy o sobie, zmianę schematów poznawczych i schematów zachowania.

Realizacja zadania została powierzona w oparciu o zapytanie ofertowe Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych „SIL” w Lubartowie.

Zajęcia dla grupy wsparcia odbywały się cyklicznie w okresie od 17 września 2011 r do 15.12.2011 r. w łącznym wymiarze 71 godzin były to m.in.:

  1. warsztaty odkrywania sposobów profilaktyki zdrowotnej w ramach której uczestnicy grupy wsparcia byli w uzdrowisku SPA Nałęczów oraz w „Krainie Rumianku” w Hołownie. Podczas obu wyjazdów odbyły się seminaria dotyczące sposobów profilaktyki zdrowotnej.
  2. warsztaty arterapii czyli rehabilitacja poprzez sztukę w ramach których uczestnicy przygotowali: stroiki świąteczne, ozdoby świąteczne, biżuterię.
  3. warsztaty aktywizacji zawodowej obsługa nowych technologii w ramach warsztatów tych uczestnicy zapoznali się z podstawowymi umiejętnościami obsług komputera, programów, obsługą Internetu, odbierania i wysyłania wiadomości, obsługi bankomatu i inne.
  4. warsztaty z autowizerunku w ramach których osoby miały możliwość zapoznania się ze technikami zmiany wizerunku czyli:
  • przygotowania do makijażu;
  • doborze fryzury;
  • doborze ubioru – korekcja stylu;
  • zastosowaniu dodatków, biżuterii,
  • wykonaniu makijażu: dziennego, wieczorowego, dla kobiety dojrzałej i inne.
  1. warsztaty z edukacji regionalnej w ramach których uczestnicy wyjechali do Muzeum w Kozłówce oraz na Zamek w Lublinie, gdzie wraz z przewodnikiem zwiedzali zabytki.

Na zakończenie warsztatów osoby biorące udział w grupie wsparcia otrzymały certyfikat ukończenia zajęć.

Comments are closed.