Statut PCPR

  • UCHWAŁA NR XXXIV/239/06 RADY POWIATU W LUBARTOWIE z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie: nadania Statutu jednostce budżetowej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie (kliknij, aby pobrać dokument)
  • Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/239/06 Rady Powiatu w Lubartowie: STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBARTOWIE (kliknij, aby pobrać dokument)
  • UCHWAŁA NR XVI/116/12 RADY POWIATU W LUBARTOWIE z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie zmiany Statutu nadanego jednostce budżetowej – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie (kliknij, aby pobrać dokument)

 

Comments are closed.