Strategia

UCHWAŁA NR III/15/14 RADY POWIATU W LUBARTOWIE z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2014-2020”

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2014-2020 (kliknij, aby pobrać dokument)

.

Prace nad tworzeniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2014-2020

30.12.2014

Uchwałą Nr III/15/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. Rada Powiatu przyjęła „Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2014-2020”.

grudzień 2014

Trwają konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2014-2020 (art. 19 pkt 1 Ustawy o pomocy społecznej Dz. U. z 2013, poz. 182 ze zm.)

19.09.2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie zorganizowało w dniu 19.09.2014r. spotkanie warsztatowe dotyczące tworzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2014–2020. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek oświatowych. Podczas spotkania opracowano analizę SWOT z zakresu edukacji oraz omówiono bieżące problemy i działania.

16.09.2014

Dnia 16.09.2014 r. w Starostwie Powiatowym w Lubartowie odbyło się spotkanie robocze dot. tworzenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2014 – 2020. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych terenu Powiatu Lubartowskiego. Podczas warsztatów opracowano analizę SWOT z zakresu NGO oraz omówiono bieżące problemy i działania.

16.04.2014

Trwają konsultacje on-line z członkami Zespołu.

11.04.2014

Podczas drugiego spotkania Zespołu, w  dn. 11.04.2014, pracowano nad analizą SWOT obszaru zagrożenie wykluczeniem społecznym. Następnie zdefiniowano wizję rozwoju społecznego Powiatu. Ostatni element wspólnych prac dotyczył sformułowania celów strategicznych.

 05.03.2014

Trwają konsultacje on-line z członkami Zespołu, celem opracowania diagnozy sytuacji społecznej powiatu.

27.02.2014

W dniu 27.02.2014r. w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. opracowania Strategii rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2014-2020. Podczas spotkania wypracowano plan Strategii oraz przygotowano ankietę dot. problemów społecznych w opinii środowiska lokalnego, która zostanie przekazana do otoczenia członków Zespołu.

15.01.2014

Starosta Lubartowskim Zarządzeniem Nr 3/14 z dnia 15 stycznia 2014r. powołał Zespół do opracowania  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania: Zarządzenie Nr 3/14 Starosty Lubartowskiego z dnia 15 stycznia 2014 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE LUBARTOWSKIM za lata 2007-2013 – kliknij, aby pobrać dokument (format PDF).

Powiat Lubartowski  dokonał podsumowania  realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim za lata 2007-2013. Sprawozdanie zostanie przedstawione Radzie Powiatu na najbliższej sesji. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Lubartowskim za lata 2007-2013

Comments are closed.