Turnus 2014

 

Spotkanie organizacyjne przed turnusem (02.07.2014)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie informuje o spotkaniu organizacyjnym dla uczestników zakwalifikowanych do udziału w turnusie rehabilitacyjnym w ramach projektu ,,Program aktywizacji społeczno – zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – projekt systemowy w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Spotkanie odbędzie się dnia: 10.07.2014 r. o godz. 13:00 (czwartek) w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie, sala „Międzyziemie” przy ul. Szaniawskiego 64 (podziemia PCPR).

Uwaga!

W przypadku wyjazdu na turnus z opiekunem uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą danych osobowych opiekuna celem podania do ubezpieczenia tj:

  • imię i nazwisko
  • numer pesel
  • adres zamieszkania
  • numer dowodu osobistego

Informacja o wynikach przetargu (24.06.2014)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie informuje o wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na „zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjno-szkoleniowego dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Lubartowskiego w miejscowości  położonej nad polskim morzem finansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach EFS”

Wyniki – turnus 2014 – kliknij, aby pobrać dokument

Ogłoszenie o przetargu – turnus rehabilitacyjny (04.06.2014)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie 14 – dniowego turnusu rehabilitacyjnego, usprawniająco-rekreacyjnego w miejscowości położonej nad polskim morzem w ramach projektu systemowego pn. Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ 09.06.2014 r. – PLIK Część I

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ 09.06.2014 r. – PLIK Część II

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Comments are closed.