Turnus rehabilitacyjno-szkoleniowy 2013

 W dniach od 20 lipca do 2 sierpnia 2013 roku odbył się turnus rehabilitacyjno-szkoleniowy dla 54 osób niepełnosprawnych i ich opiekunów z terenu Powiatu Lubartowskiego w ramach projektu ,,Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1 – projekt systemowy w zakresie rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2 rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków  Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków PFRON. Turnus odbył się  w Sanatorium „Panorama Morska” w Jarosławcu.

Uczestnicy byli podzieleni na dwie grupy. Nad współpracą z personelem i dyrekcją Ośrodka oraz nadzorem i kontrolą sprawnego i bezpiecznego przebiegu turnusu rehabilitacyjnego czuwali pracownicy PCPR w Lubartowie.

Beneficjenci skorzystali z zabiegów rehabilitacyjnych oraz z imprez integracyjnych oferowanych przez Ośrodek.

                 Ponadto uczestniczyli w zajęciach z zakresu :

treningu kompetencji i umiejętności społecznych (16 godzin):

-       przełamywanie stereotypów i barier osób niepełnosprawnych;

-       przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

-       kształtowanie właściwej postawy w kontaktach interpersonalnych,

-       nauka skutecznych metod komunikacji interpersonalnej,

-       zasady dobrej komunikacji,

-       trening asertywności,

-       efektywność osobista, zmiana nawyków,

-       kształtowanie poczucia własnej wartości,

-       nauka rozpoznawania stanu napięcia i sposobów radzenia sobie ze stresem,

-       nauka motywowania i wspierania się w realizacji celów.

aktywizacji zawodowej (8 godzin):

-       Odkrywanie własnych umiejętności  i możliwości ,

-       Znajdowanie ofert pracy – poznanie zasad ułatwiających poszukiwanie pracy,

-       Dokumenty aplikacyjne,

-       Rozmowa kwalifikacyjna – cel, znaczenie, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

  

Informacja o wynikach przetargu (17.06.2013)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie w ramach projektu systemowego pt. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS informuje o wynikach przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjno-szkoleniowego dla osób niepełnosprawnych z zabiegami i wsparciem psychologicznym i doradztwem zawodowym w miejscowości  położonej nad polskim morzem.

wyniki turnus rehabilitacyjno-szkoleniowy -kliknij, aby pobrać dokument

 Ogłoszenie o przetargu (07.06.2013)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie w ramach projektu systemowego pt. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS ogłasza: przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie 14 dniowego turnusu rehabilitacyjno-szkoleniowego dla osób niepełnosprawnych z zabiegami i wsparciem psychologicznym i doradztwem zawodowym w miejscowości  położonej nad polskim morzem.

Dokumenty do pobrania:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Comments are closed.