WTZ w Kocku

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) przy ulicy Przechodniej 9 A w Kocku został utworzony w dniu 5 grudnia 2005 r. przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Kocku. Warsztat jest placówką pobytu dziennego dla 35 niepracujących osób niepełnosprawnych. Zajęcia odbywają się pięć razy w tygodniu po siedem godzin. Uczestnicy warsztatu mają zapewniony dostosowany do ich potrzeb środek transportu. W warsztacie prowadzona jest rehabilitacja społeczna i zawodowa.

Pracownia introligatorska

Pracownia introligatorska

WTZ zatrudnia 15 osób, z czego 8 osób to instruktorzy terapii zajęciowej, z profesjonalnym przygotowaniem do prowadzenia zajęć w 7 specjalistycznych pracowniach: plastyczno – muzycznej, rękodzieła ludowego, gospodarstwa domowego, umiejętności społecznych, krawiecko – hafciarskiej, ogrodniczej oraz komputerowo – introligatorskiej. Pozostałą część kadry stanowią: kierownik, księgowa, pielęgniarka, rehabilitantka, psycholog, kierowca oraz sprzątaczka.

Rzeźba

Celem rehabilitacji zawodowej jest ułatwienie uczestnikom uzyskania i utrzymania odpowiedniej pracy. W tym celu terapeuci pomagają osobom niepełnosprawnym nabyć lub przywrócić posiadane umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia (m.in.: sprawności psychofizyczne, podstawowe i specjalistyczne umiejętności zawodowe).

Jasełka

Jasełka

Dzięki zajęciom prowadzonym w Warsztacie uczestnicy rozwijają swoje talenty, nabywają nowe oraz doskonalą posiadane umiejętności. Uczestnicy biorą udział w licznych wystawach, konkursach, przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych, odnosząc wiele sukcesów.

Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie internetowej: www.wtzkock.org
lub pod numerem telefonu: 81 859 22 30

Comments are closed.