WYJZAD REHABILITACYJNO-SZKOLENIOWY

WYNIKI PRZETARGU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie informuje, że został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu rehabilitacyjno-szkoleniowego dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

wyniki przetargu kliknij, aby zobaczyć dokument.

PRZETARG

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie w związku z  realizacją projektu systemowego pt. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej beneficjentów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki EFS ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie 5 dniowego wyjazdu rehabilitacyjno-szkoleniowego dla uczestników projektu.

Dokumenty do pobrania:

ogloszenie

siwz

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Comments are closed.